LU 75.konferences ietvaros prezentēti projekta pētījumi

Latvijas Universitātes 75.konferences ietvaros, 2017.gada 3.februārī, notika izglītības vadības sekcija ar nosaukumu “ES politikas ietekme uz augstākās izglītības uz zinātnes sistēmas pārmaiņām / EU Policies Impact to the Transformations of the Higher Education and Research System”, kur tika prezentēti vairāki projekta “ES politikas ietekme uz augstākās izglītības un zinātnes sistēmas pārmaiņām Norvēģijā un Latvijā” laikā tapuši pētījumi. Ar lasījumiem uzstājās:

 Andrejs Geske, Dina Bērziņa, Vineta Otto

“Divu ātrumu Eiropa zinātnisko pētījumu jomā”

Anita Straujuma (RTU), Modris Ozoliņš (RTU), Inga Lapiņa(RTU), Elīna Gaile-Sarkane (RTU)

“Legislation impact, regulatory compliance and strategic management process in higher education institutions of Latvia”

Sanita Baranova, Indra Dedze, Zanda Rubene

“Transformation of the Professional Development of the Academic Staff in Latvia”

Māris Millers (RTU)

“Uzņēmējdarbības ekosistēma, tās attīstībā iesaistītās puses un augstākās izglītības un pētniecības iestāžu loma”

Māris Purgailis (LU)

“EU policy impact; knowledge triangle and country market size”

Iveta Ozoliņa-Ozola (RTU)

“Iesaistīto pušu viedoklis par uzņēmējdarbības ekosistēmu Latvijā”

Rita Kaša (SSE Riga)

“Entrepreneurial Paradigm in Managing Research Activity: Perspectives of Higher Education Institutions in Latvia and Norway ” 

Gundars Bērziņš (LU)

“Evaluation methods of investments in Higher Education institution: the case of Latvia”

Uzskaitītie kopsavilkumi, prezentācijas un raksti šajā apakšsekcijā ir sagatavoti projekta ietvaros, kas ir saņēmis finansējumu no Norvēģijas grantu programmas 2009.-2014., projektā “ES politikas ietekme uz augstākās izglītības un zinātnes sistēmas pārmaiņām Norvēģijā un Latvijā” līguma numurs: NFI/R/2014/006

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *