Konferencē Budapeštā tiek prezentēti TRANSFER rezultāti

No 2018. gada 26. līdz 29. augustam Budapeštā, TRANSFER projekta vadītāja Indra Dedze piedalījās EAIR konferencē ar prezentāciju “Universities in Latvia – from the Soviet to European Higher Education Area”. Read more

LU 75.konferences ietvaros prezentēti projekta pētījumi / Project findings are presented at the 75th Scientific Conference of the University of Latvia

Latvijas Universitātes 75.konferences ietvaros, 2017.gada 3.februārī, notika izglītības vadības sekcija ar nosaukumu “ES politikas ietekme uz augstākās izglītības uz zinātnes sistēmas pārmaiņām / EU Policies Impact to the Transformations of the Higher Education and Research System”, kur tika prezentēti vairāki projekta “ES politikas ietekme uz augstākās izglītības un zinātnes sistēmas pārmaiņām Norvēģijā un Latvijā” laikā tapuši pētījumi. Read more

Konferencē SCEE 2016 tiek prezentēti projekta pētījumi

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Inženierekonomikas un vadības fakultāte (IEVF) 50 gadu jubileju atzīmēja ar plašu starptautisku zinātnisko konferenci, kas notika 29. un 30. septembrī. Tās mērķauditorija bija akadēmiskais personāls, doktoranti un uzņēmēji. Atsevišķā sekcijā ar nosaukumu “Politika un stratēģija augstākajā izglītībā un zinātnē” tika prezentēti projekta pētījumi.

Starptautiskā konferencē Romā tiek prezentēti projekta pētījumi

19th QMOD conference  on quality and service sciences was held September 21st – 23rd in Rome, Italy. Conference was jointly be organized by Lunds Unversity, Linköping University of Sweden and University of Roma Tre. It is one of the largest scientific conferences in the world within the research fields of Quality, Service, Organisational Development and related […]

Stratēģisko indikatoru izvēle un lēmumu pieņemšana, augstākās izglītības iestāžu piemērs

Latvijas Universitātes Ekonomikas un Vadības fakultātes Asoc. Prof. Dr. Gundara Bērziņa prezentācija par augstākās izglītības iestāžu piemēru stratēģisko indikatoru izvēlē un lēmumu pieņemšanā.

Projekta pirmā starpatskaite iesniegta/Interin Project Report has been Submitted

Latvijas – Norvēģijas pētniecības projekts turpinās, VIAA iesniegta projekta pirmā starpatskaite. Projekta mērķis ir analizēt ES jaunākos politikas dokumentus augstākās izglītības un zinātnes jomā, lai pētītu augstākās izglītības institūcijas vidi, kas ietver inovācijas, zināšanās balstītu attīstību, intelektuālā īpašuma tiesības un akadēmisko uzņēmējdarbību. Uz šo brīdi ir izveidots  analītiskais ietvars “ES politikas ietekme uz augstākās izglītības un zinātnes sistēmas transformācijām Norvēģijā un Latvijā. Read more

Maijā notikusi projekta darba grupas sanāksme

Šī gada 9.maijā RTU notika kārtējā projekta partneru sanāksme, kurā tika apspriesta pētījuma gaita. Sanāksmes laikā katrs no partneriem iepazīstināja ar progresu savu darba uzdevumu ietvaros. Tika apspriests sagaidāmais projekta pētnieciskā darba posms Norvēģijā, kuru īstenos Rīgas Ekonomikas augstskola trijās Norvēģijas augstākajās mācību iestādēs. Norvēģijā iegūtie rezultāti tiks salīdzināti ar Latvijas augstskolās iegūtajiem datiem. Sanāksmes pirmajā pusē noritēja videokonference ar Norvēģijas kolēģiem, lai saskaņotu aktuālo informāciju. Read more

Knowledge triangle and the influence of EU policy

Presentation under the project «EU policies impact to the transformations of the higher education and research system in Norway and Latvia». Project number: EEZ NFI 006, made by Latvian University partners Dr.econ. Māris Purgailis and Mag. admin. Annija Apsīte.

Sadarbības partneru iepazīšanās seminārs

     22. septembrī Latvijas Universitātē notika EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu programmas “Pētniecība un stipendijas” projekta “ES politikas ietekme uz augstākās izglītības uz zinātnes sistēmas pārmaiņām Norvēģijā un Latvijā”/ “EU policies impact to the transformations of the higher education and research system in Norway and Latvia” (VIAA identifikācijas Nr. NFI/R/2014/006) visu sadarbības partneru iepazīšanās […]