Stratēģisko indikatoru izvēle un lēmumu pieņemšana, augstākās izglītības iestāžu piemērs

Latvijas Universitātes Ekonomikas un Vadības fakultātes Asoc. Prof. Dr. Gundara Bērziņa prezentācija par augstākās izglītības iestāžu piemēru stratēģisko indikatoru izvēlē un lēmumu pieņemšanā.