Martā notikusi projekta darba grupas sanāksme

     Šī gada 21. martā RTU notika kārtējā projekta partneru sanāksme, kurā tika apspriesta pētījuma gaita. Sanāksmes laikā katrs no partneriem iepazīstināja ar progresu savu darba uzdevumu ietvaros. Tika apspriests sagaidāmais projekta pētnieciskā darba posms Norvēģijā, kuru īstenos Rīgas Ekonomikas augstskola trijās Norvēģijas augstākajās mācību iestādēs. Norvēģijā iegūtie rezultāti tiks salīdzināti ar Latvijas augstskolās iegūtajiem datiem.

     Nākošā projekta partneru sanāksme tika ieplānota maija mēnesī Oslo, NIFU (Nordic Institute for Studies in Innovation, Research and Education).

     EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu programmas “Pētniecība un stipendijas” projekts “ES politikas ietekme uz augstākās izglītības uz zinātnes sistēmas pārmaiņām Norvēģijā un Latvijā”/ “EU policies impact to the transformations of the higher education and research system in Norway and Latvia” (VIAA identifikācijas Nr. NFI/R/2014/006) teik īstenots kopš 2015. gada rudens.

     Projektu īsteno trīs Latvijas augstskolas: Latvijas Universitāte kā vadošais partneris, Rīgas Tehniskā universitāte un Rīgas Ekonomikas augstskola (the Stockholm School of Economics in Riga), Norvēģiju pārstāv Ziemeļvalstu inovāciju, zinātniskās darbības un izglītības pētījumu institūts NIFU (Nordic Institute for Studies in Innovation, Research and Education).

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *