Projekta darba grupas sanāksme janvārī

     Šī gada sākumā, 2016. gada 22. janvārī LU telpās notika projekta partneru sanāksme, kurā tika apspriesti pētījuma starprezultāti. Norvēģijas kolēģi diskusijai pieslēdzās ar Skype starpniecību. Sanāksmes laikā izvērsās diskusijas par projekta analītisko ietvaru, par tālākām pētnieciskajāmaktivitātēm. Dalībnieki apsprieda Eiropas politikas ietekmi uz universitāšu attīstību, tika aplūkota politikas ietekme uz plašāk izplatītajiem universitāšu arhetipiem.

Tika pieņemti lēmumi par projekta īstenošanas empīrisko fāzi. Sanāksmes dalībnieki apsprieda arī aktuālos administratīvos jautājumus.

     EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu programmas “Pētniecība un stipendijas” projekts “ES politikas ietekme uz augstākās izglītības uz zinātnes sistēmas pārmaiņām Norvēģijā un Latvijā”/ “EU policies impact to the transformations of the higher education and research system in Norway and Latvia” (VIAA identifikācijas Nr. NFI/R/2014/006) tika uzsākts 2015. gada rudenī.

    Projektā no Latvijas puses ir iesaistītas trīs augstskolas: Latvijas Universitāte kā vadošais partneris, Rīgas Tehniskā universitāte un Rīgas Ekonomiskā augstskola (the Stockholm School of Economics in Riga), Norvēģiju pārstāv Ziemeļvalstu inovāciju, zinātniskās darbības un izglītības pētījumu institūts NIFU (Nordic Institute for Studies in Innovation, Research and Education).

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *