LU 75.konferences ietvaros prezentēti projekta pētījumi / Project findings are presented at the 75th Scientific Conference of the University of Latvia

Latvijas Universitātes 75.konferences ietvaros, 2017.gada 3.februārī, notika izglītības vadības sekcija ar nosaukumu “ES politikas ietekme uz augstākās izglītības uz zinātnes sistēmas pārmaiņām / EU Policies Impact to the Transformations of the Higher Education and Research System”, kur tika prezentēti vairāki projekta “ES politikas ietekme uz augstākās izglītības un zinātnes sistēmas pārmaiņām Norvēģijā un Latvijā” laikā tapuši pētījumi.

The 75th Scientific Conference of the University of Latvia had the section under title “EU Policies Impact to the Transformations of the Higher Education and Research System” that took place on September 3rd, 2017. In this section the finding of the project “EU Policies Impact to the Transformations of the Higher Education and Research System in Norway and Latvia” were presented:

 Andrejs Geske, Dina Bērziņa, Vineta Otto

“Divu ātrumu Eiropa zinātnisko pētījumu jomā/ Two speed Europe in the research field”

Anita Straujuma (RTU), Modris Ozoliņš (RTU), Inga Lapiņa(RTU), Elīna Gaile-Sarkane (RTU)

“Legislation impact, regulatory compliance and strategic management process in higher education institutions of Latvia”

Sanita Baranova, Indra Dedze, Zanda Rubene

“Transformation of the Professional Development of the Academic Staff in Latvia”

Māris Millers (RTU)

“Uzņēmējdarbības ekosistēma, tās attīstībā iesaistītās puses un augstākās izglītības un pētniecības iestāžu loma”

Māris Purgailis (LU)

“EU policy impact; knowledge triangle and country market size”

Iveta Ozoliņa-Ozola (RTU)

“Iesaistīto pušu viedoklis par uzņēmējdarbības ekosistēmu Latvijā”

Rita Kaša (SSE Riga)

“Entrepreneurial Paradigm in Managing Research Activity: Perspectives of Higher Education Institutions in Latvia and Norway ” 

Gundars Bērziņš (LU)

“Evaluation methods of investments in Higher Education institution: the case of Latvia”

Uzskaitītie kopsavilkumi, prezentācijas un raksti šajā apakšsekcijā ir sagatavoti projekta ietvaros, kas ir saņēmis finansējumu no Norvēģijas grantu programmas 2009.-2014., projektā “ES politikas ietekme uz augstākās izglītības un zinātnes sistēmas pārmaiņām Norvēģijā un Latvijā” līguma numurs: NFI/R/2014/006

 

Daļa no prezentācijām pieejamas šeit/ Some of presentations available here:

Baranova_Akadēmiskā personāla profesionālās pilnveides transformācija Latvijā

Geske_Divu ātrumu Eiropa zinātnisko pētījumu jomā

Millers_UZŅĒMĒJDARBĪBAS EKOSISTĒMA, TĀS ATTĪSTĪBĀ IESAISTĪTĀS PUSES UN AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS UN PĒTNIECĪBAS IESTĀŽU LOMA

Ozoliņa-Ozola_Augstākās izglītības un pētniecības iestāžu ietekme uz uzņēmējdarbības ekosistēmas attīstību Latvijā iesaistīto pušu viedokļu izpētes rezultāti

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *