Martā notikusi projekta darba grupas sanāksme

     Šī gada 21. martā RTU notika kārtējā projekta partneru sanāksme, kurā tika apspriesta pētījuma gaita. Sanāksmes laikā katrs no partneriem iepazīstināja ar progresu savu darba uzdevumu ietvaros. Tika apspriests sagaidāmais projekta pētnieciskā darba posms Norvēģijā, kuru īstenos Rīgas Ekonomikas augstskola trijās Norvēģijas augstākajās mācību iestādēs. Norvēģijā iegūtie rezultāti tiks salīdzināti ar Latvijas augstskolās iegūtajiem datiem.

Read more

Projekta darba grupas sanāksme janvārī

     Šī gada sākumā, 2016. gada 22. janvārī LU telpās notika projekta partneru sanāksme, kurā tika apspriesti pētījuma starprezultāti. Norvēģijas kolēģi diskusijai pieslēdzās ar Skype starpniecību. Sanāksmes laikā izvērsās diskusijas par projekta analītisko ietvaru, par tālākām pētnieciskajāmaktivitātēm. Dalībnieki apsprieda Eiropas politikas ietekmi uz universitāšu attīstību, tika aplūkota politikas ietekme uz plašāk izplatītajiem universitāšu arhetipiem.

Read more